DUKRELE SLUGELA

Dukrele slugele, kas kamaroj braška? (2 k.)
Motule širdele, katins pelį pjaun. (2 k.)

Dukrele slugele, kodėl tokia balta?
Motule širdele, baltą sūrį valg.

Kad sūrį valgytai, tai tokia nebūtai.
Motule širdele, labai kietas buv.

Dukrele slugele, kodėl tokia stora?
Motule širdele, žalius žirnius valg.

Kad žirnius valgytai, tai tokia nebūtai.
Motule širdele - išbrinko.

Dukrele slugele, gal daktaro reikia?
Motule širdele, gal reiktų.

Daktaras ant kiemo - vaikelis ant rankų.
Motule širdele - stebuklai.

:: Home ::  :: Contact Us ::   ::Nuorodos ::