ĖJO SENIS LAUKO ARTI

Ėjo senis lauko arti,
Pasiėmęs pypkę karčią.
Oi lylia, oi lylia (3 k.)
Dainuok linksmai.
Ėjo senis tuo keleliu,
Dėjo pypkę ant kelmelio.

Ėjo boba tuo keleliu,
Rado pypkę ant kelmelio.

Ei tu, boba, nekvailioki,
Mano pypkę atiduoki.

Mano pypkė kukavinė,
O cibukas misinginis.

Suraizgyta, sumazgyta -
Kur aš gausiu tokią kitą.

:: Home ::  :: Contact Us ::   ::Nuorodos ::