IR PO ŽEME

Ir po žeme
Yra alaus,
Yra alaus
NatūrAlaus.

Tad nebijoki
Numirti tu
Ir gerti alų
Tarp savo draugų.

Ir po žeme
Yra draugų,
Yra draugų,
Su jais smagu.

Tad nebijoki
Numirti tu
Ir gerti alų
Tarp savo draugų.

Ir po žeme
Nėra mergų,
Nėra mergų,
Be jų ramu.

Tad nebijoki
Numirti tu
Ir gerti alų
Be savo mergų.

Ir po žeme
Yra sliekų,
Yra sliekų
Labai skanių.

Tad nebijoki
Numirti tu
Ir gerti alų
Tarp savo sliekų.

:: Home ::  :: Contact Us ::   ::Nuorodos ::