Misles apie arkli

 • Mėsos stirta, geležim paspirta. (Arklys pakaustytas) LTR 597 (289) 

 • Kaulinė pirkaitė, geležinės durelės. (Pakaustyta arklio kanopa) LTR 3649 (87) 

 • Keturi tatatuoja, penktas kelią šluoja.(Arklys bėga) LTR 597 (217) 

 • Keturi trept, trept, daugiau kaip du šimtai šliukšt ir šliukšt. (Arklys bėga) 

 • Du bėga, du veja, du žiūri, du klauso, šeši šimtai paskui švilpia. (Arklys bėga) LTR 3585 (68) 

 • Atbėga titikas, ant to titiko vitikas, ant to vitiko skraistė, ant tos skraistės iškalbis. (Arklys, ratai, žmogus, drapana) LTR 597 (206) 

 • Keturių broliukų užpakaly barzdytės. (Arklio kojos) LTR 405 (136) 

 • Pilnas kelias torielkėlių. (Arklio pėdos) LTR 3378 (802) 

 • Du kurpaliai palėpėj (Kumelės speniai) LTR 882 (1/308) 

 • Vienas turi šešias kojas, o eina ant keturių. (Arklys ir raitelis) LTR 593 (1) 

 • Aštuonios kojos, trys galvos, o viena uodega. (Joja dviese) TTŽ 1911, p. 48 

 • Atlinguoja kibilda, ant tos kibildos kubulda, ant tos kubuldos visa valdžia. (Arklys, balnas, raitelis) LTR 824 (189/27) 

 • Katras arklys taip pat mato kaip iš pryšakio, taip iš užpakalio? (Aklas) VD 1911, p. 42. 

 

:: Home ::  :: Contact Us ::   ::Nuorodos ::