Lietuviu Liaudies Dainos - Home

 

 

Contact Us

Misles

Lopsines

Nuotraukos

Kita

Nuorodos

Pokalbiu Svetaine

Forumas

  Keikimes Lietuviskai :)   


v     Sokit mergos po sapcynias, muskit papais in lancynas, sokit mergos ir po tris, muskit papais in duris.

v     Soko dziedas, soko boba, ir nutruko dziedo voga. Oi, bobute, kas daryc, kap toj voga prikabyc?

v     Raikia siulo spagacinio ir pririscie prie kiausinio.

v     Soko petras ir Matilde, Petras perde, o ji cilde.

v     Sudas sikejų mokina.

v     Sudo skyscimo! (ikyriai prasanciam)

v     Sūdo gysla (labai kudas)

v     Suva siko ir suriko, puse sudo siknoj liko.

v     Tevas artojas, dukte artiste, pakelus koju rodo kur piscie.

v     Trys mergytes, sasi papai, ciupinejo trys kacapai.

v     Uze miskas, uze silas, verke merga - kusys zilas.

v     Vienu siknu bezda (susigiedoje)

v     Aina ponia per dvaru su simtu sukneliu, kap papuca vejas - subine matyc.

v     Aisiu! - Nuveisi tu stacu galvu ruron!

v     Ar jam sneki ar siki - tas pats!

v     Ar tuo pacu burnu valgai? (Blevyzgotojui)

v     As is mazo papratau - issimyzis nukratau.

v     Biednas, biednas - ir sikna iz dzviej kavalku.

v     Biruta, kas ti tavo kruta? Devynios vapsvos po uodegu krapstos.

v     Bobos ziba, dziedo karo. (Sulinys su svirtim)

v     Cik apmysc ir pakurc!

v     Cik karves skuron inkisc ir bulium uzlaisc!

v     Cik uzmetu kelnes ant lovos - ir vel vaikas!

v     Nedainuok valgydamas - sikanti kas uzais.

v     Neik su lenku pircin - ba tu burnu mazgosies, o jis tan pacan vandenin - siknu.

v     Nejudzok sudo - sudas ir tep smirda.

v     Nesik miltais, ba malunai sustos.

v     Nuo likimo ir nuo sikimo nepabegsi - likimas lemia, sikimas ramia.

v     Oi jus bernai besarmacai, ka jus darot mergai staciai!

v     Perkusk karstu sudu - praeis!

v     Pernai zusi pjove, siemet rura girgsi.

v     Pirdauna kap kumelys.

v     Ramtatirda ramtatirda, sena merga oziu smirda!

v     Rugiai jau par dzvi siknas paauge.

v     Seskis, tegu nekaro! (Vyrui)

v     Skauda galvu ir krucini ir skyluki apacini.

v     Snukis platus - sasi kacapai neapsikt.

v     Stalinas melagis, Kitleris vagis, Kitleris apsiko Stalinu akis.

v     Stovi ponia su placiu, atej ponas su stacu, padekdzie, varysiu! (valtis ir irklas).

v     Svotas svocu, vyras pacu, o kazokas - kampi stacu.

v     Dalykas tokis - issisikai ir stokis!

v     Dzyka duona siknu drasko.

v     Dzirba - net sikna virba.

v     Geram zmogui sudo neskada.

v     Geriau numirc nei su juo nuvirsc.

v     Grabas siknon stuksi.

v     Inkisk siknon liezuvi - issitrauksi zuvi.

v     In ku tu panasus? - Pats in savi, sikna in tavi!

v     Isgerk kumai, isgerk kumai, kad per siknu ruktu dumai!

v     Kap isizoj - net sikna macyc per kosari!

v     Kap paeme bobu strokas, net nusmuko undarokas

v     Kas neturi barzdos, usu, pabucuoja siknon prusu

v     Kas sika ant tako, tas vis ant kito sako.

v     Kelia kap sudu an sakiu.

v     Kytras, cik siknu musiu negaudo ir cveku netrauko.

v     Kudas, ale pautu - bliudas!

v     Mergyc mergyc, kas tavo matyc? Du papai krucinej, dvi skyles sikinej - viecna ubage!

v     Mes, mes trys sasutes, visu triju skyli putes.

v Mes, mes trys brolukai, visu triju kap kuolukai.


 

:: Home ::  :: Contact Us ::   ::Nuorodos ::