Lietuvos Himnas        (Vincas Kudirka)

 

Lietuva , tevyne musu,
Tu didvyriu zeme,
Is praeities tavo sunus
Te stiprybe semia.

Tegul tavo vaika eina
Vien takais dorybes,
Tegul dirba tavo naudai
Ir zmoniu gerybei.

Tegul saule Lietuvos
Tamsumus prasalina,
Ir sviesa ir tiesa
Mus zingsnius telydi.

Tegul meile Lietuvos
Dega musu sirdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybe tezydi!

 

Home